BASES 1er CONCURS DE FOTOGRAFIA - Medievàlia Sabadell 2022

1. Condicions de participació:

a. Per ser concursant és condició indispensable serseguidor del perfil de l’associació Amics de Medievàlia Sabadell (@medievaliasabadell).

b. Els participants hauran de publicar la fotografia al seu perfil d’Instagram, el qual haurà de ser públic, hauran de mencionar el perfil @medievaliasabadell i hauran d’usar com a mínim aquests dos hashtags (el concursant pot utilitzarqualsevol altra etiqueta): #trobadaamedievalia #Medievalia2022

c. Només entren a concurs les fotografies publicades als perfils. No entren a concurs les “Stories”, “Lives”, “IGTV” o “Reels”.

d. Les fotografies han de ser originals i recollir imatges o escenes de la Festa i Mercat Medievàlia Sabadell 2022.

e. La imatge no pot contenir cap contingut ni material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o difamatori.

f. La imatge ha de comptar amb l’autorització de les persones que hi apareixen. S’han de tenir en compte els drets d’imatge dels menors d’edat.

g. La participació al concurs és gratuïta.

2. Durada:

a. El concurs tindrà vigència des de divendres 10 de juny de 2022 fins al diumenge 12 de juny de 2022 a les 23:59 h. No s’acceptaran fotografies fora de termini.

3. Participants:

a. Poden participar totes les persones a partir dels 13 anys.

b. Cada concursant pot participar amb tantes fotografies com vulgui, però només una podrà ser seleccionada com a guanyadora.

4. Procediment:

a. Les fotografies que compleixin les condicions de participació es compartiran als “stories” del perfil d'Amics de Medievàlia Sabadell.

b. En finalitzar el termini del concurs, la fotografia amb més “likes” serà la guanyadora.

c. En cas d’empat a “likes” donarem el premi a la foto que s'hagi publicat més tard (la que haurà tingut menys temps per rebre els "likes").

d. La fotografia i el perfil guanyador s’anunciaran el dimecres, 15 de juny de 2022 a través del perfil d’Instagram d'Amics de Medievàlia Sabadell.

e. La persona guanyadora del concurs haurà de passar a recollir el premi en persona a l'herbolisteria La Campana, al carrer de la Rosa, 12 de Sabadell.

f. L’organització es posarà en contacte amb la persona guanyadora mitjançant el seu perfil a Instagram @medievaliasabadell, a través d’un missatge privat, perquè faciliti les dades de contacte: nom, cognoms i número de telèfon.

5. Premis:

a. La fotografia amb més “likes” rebrà com a premi un lot de productes.

6. Drets d’imatge:

a. Els drets d’imatge de les fotografies realitzades seran sempre propietat de l’autor/a i amb Instagram com a copropietari (tal com marquen les normes d’Instagram).

b. La participació en el concurs autoritza la divulgació de les fotografies en els canals oficials i de comunicació de l’associació Amics de Medievàlia Sabadell. Totes les imatges que participin en el concurs podran ser utilitzades per l’organització per a futures campanyes de promoció i publicacions, sempre mencionant l’autor de la fotografia.

c. La imatge premiada en suport físic serà propietat d'Amics de Medievàlia Sabadell. La propietat intel·lectual i l’autoria serà sempre de l’autor/a. Amics de Medievàlia Sabadell haurà de fer constar en futures reproduccions impreses o per qualsevol medi digital el nom de l’autor/a.

7. Acceptació de las bases:

a. Amb la seva participació en aquest concurs els candidats accepten les presents bases.

b. La participació en el concurs implica l'acceptació de totes les condicions d'Instagram. Les podeu consultar a instagram.com/legal/terms

c. Amics de Medievàlia Sabadell es reserva el dret de cancel·lar o modificar total o parcialment la promoció, si fos necessari.

8. Informació addicional:

a. Amics de Medievàlia Sabadell no es responsabilitza de les fotografies que els participants publiquin al seu compte Instagram. Aquestes pertanyen exclusivament als seus autors i, en conseqüència, l'autor/a ha de comptar amb l'autorització de les persones que apareguin a les fotografies publicades. Amics de Medievàlia Sabadell no es responsabilitzarà que un tercer reclami drets d'imatge sobre qualsevol contingut publicat com a conseqüència del present concurs.Escribe tu texto aquí...